EN

Изотсревиз

#

0
Username

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 Обща информация

 От 25 май 2018 г. влeзе в сила нов регламент за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз.

Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

„Изотсервиз Пловдив“ ЕООД е собственик и администратор на сайта и електронен магазин https://www.izotservice.com като осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

„Изотсервиз Пловдив” ЕООД e администратор на лични данни с удостоверение № 240646 от 2015г. издадено от КЗЛД.

За по-кратко по-долу „Изотсервиз Пловдив“ ЕООД ще бъде наричан Izotservice.com


Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование: Изотсервиз Пловдив“ ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 115199228
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив ул.“Васил Левски“ №6
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр.Пловдив ул.“Нестор Абаджиев“ №43а
 5. Данни за кореспонденция: гр.Пловдив ул.“Нестор Абаджиев“ №43а
 6. Телефон.: 032638094; 0888 255276
 7. E-mail:sales@izotservice.com; izotservice@abv.bg
 8. Уеб сайт: https://www.izotservice.com
 9. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 240646/ 24.03.2015г.

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 9153518
 5. Email: kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Настоящата Политика за лични данни обяснява нашите практики за събиране и обработка на данни и Вашите възможности относно начините, по които личните Ви данни се събират и използват. Ако не сте съгласни с тази Политика за лични данни, то Вие може да не използвате сайта. Данните, които предоставяте на Izotservice.com са защитени от европейските закони за защита на личните данни.

Чл. 1 Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1)  Izotservice.com  събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги и сключване на договори за продажба на стоки с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

Чл. 1. (2) Izotservice.com  е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, Izotservice.com  действа в качеството си на обработващ лични данни.

Чл. 1. (3) Данните ще се използват само за посочените по-долу цели.

Чл. 2 Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

 Чл. 2. (1) Izotservice.com събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте за следните цели:

Чл. 2. (2) Izotservice.com   спазва следните принципи при обработката на лични данни:

Чл. 2. (3) При обработването и съхранението на личните данни, Izotservice.com   може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 Чл. 3 Какви видове лични данни събира, и за какви цели, обработва и съхранява Izotservice.com?

 Чл. 3. (1) Izotservice.com   извършва следните операции с личните данни за следните цели:

Чл. 3. (2)  Izotservice.com обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

1) Регистрация на потребител;

2) Осъществяване на договор за продажба на предлаганиот Izotservice.com стоки при плащане без създаване на профил (без регистрация)

3) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено негово желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения, за потвърждаване на направена от него бърза поръчка (само електронна поща и телефон)

Чл. 3. (3) Izotservice.com не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

Чл. 3. (4) Личните данни са събрани от Izotservice.com от лицата, за които се отнасят с тяхното съгласие.

Чл. 3. (5) Izotservice.com не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 Чл. 4 Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1)  Izotservice.com съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, Izotservice.com полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Чл. 4. (2) Izotservice.com Ви уведомява, в случай, че е необходимо срокът за съхранение на данните да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на е необходимо или друго.

Чл. 4. (3 Izotservice.com съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Чл. 4. (4) Управление на направените от Вас предпочитания и правата, които сте упражнили съгласно настоящата Политика за лични данни.

 Чл. 5 Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Izotservice.com може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Чл. 5. (2 Izotservice.com Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Чл. 5. (3Izotservice.com няма да прехвърля личните данни, които предоставяте в Сайта, на трети лица, освен:

(a) с Ваше съгласие;

(б) при изискване от закона или от съд;

(в) за целите на защитата на правата или собствеността на Izotservice.com, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните;

(г) за защитата на личната безопасност на потребителите на Сайта;

(д) когато смята, че има нормативно основание за обработването им, обвързваща схема или договор, който поддържа принципи за коректно обработване и адекватно ниво на защита на Лични данни.

 Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Чл. 6 Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Izotservice.com за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

Чл. 6. (2Izotservice.com може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Чл. 6. (3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

 Чл. 7 Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Izotservice.com потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Чл. 7. (2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Чл. 7. (3) Izotservice.com Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща за четене форма.

Чл. 7. (4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно.

 Чл. 8 Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Izotservice.com.

 Чл. 9 Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от Izotservice.com изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Izotservice.com има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

Чл. 9. (2) Izotservice.com не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

Чл. 9. (3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил, чрез електронна поща или писмено искане, изпратено до Izotservice.com, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди Izotservice.com, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Izotservice.com.

Чл. 9. (4) Izotservice.com не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 Чл. 10 Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Izotservice.com да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 Чл. 11 Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Izotservice.com, директно през Вашия профил или с искане по имейл или обикновена поща.

Чл. 11. (2) Вие можете да поискате от Izotservice.com да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 Чл. 12 Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от Izotservice.com да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Izotservice.com може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 Чл. 13 Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Izotservice.com, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Чл. 14 Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

 Чл. 14. (1) Ако Izotservice.com установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Чл. 14. (2) Izotservice.com не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 Чл. 15 В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да ни уведомите с цел разрешение на проблема като ни пишете на адрес: гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ 43а, на електронната ни поща sales@izotservice.com или да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 9153518
 5. Email: kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

 Чл. 16 Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 17 Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

 Чл. 18 Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

„Бисквитките“ са малки части от информацията, която уебсайтът съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден сайт.

Нашият сайт https://www.izotservice.com използва бисквитки, които са важни за неговото коректно и оптимално функциониране. Посещавайки и продължавайки да разглеждате в нашия сайт, Вие приемате използването на бисквитки.

 Чл. 18 (1) Цели, за чието постигане използваме „бисквитки“:

Чл. 18 (2) Видове „бисквитки“, които използваме:

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на български език, а цените - спрямо в лева с ДДС. Такива бисквитки са например и тези за включване на кеширане.

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко как нашите потребители работят с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни.

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни - чрез запазване съдържанието на Вашата кошница за пазаруване, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език или валута, на който да се зарежда информацията на нашия сайт (ако има мултиезична или мултивалутна весия.)

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google и др.

Чл. 18 (3) Лични данни свързани с „Бисквитки“ и тяхната употреба

Информацията, свързана с „бисквитките“ не се използва, за да Ви идентифицира лично и събраните данни се пазят под наш контрол. Тези „бисквитки“ не се използват за други цели, освен тези, описани тук. Бисквитките не могат да четат данни от вашия твърд диск или да повредят системата Ви.

 Чл. 18 (3) Как да контролирате „бисквитките“?

Може да контролирате и/или изтривате „бисквитките“ според желанията си. Може да изтриете или блокирате всички „бисквитки“, които вече се намират на компютъра Ви, но ако направите това, някои от функциите на този сайт може да не работят по предназначение и е възможно да трябва ръчно да коригирате някои настройки всеки път, когато посещавате даден сайт.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате.

Активирането на тези „бисквитки“ не е абсолютно необходимо, за да работят основните функции на уебсайта, но ще Ви осигури по-добро и ефективно преживяване при браузване.

Моля, имайте предвид, че някои „бисквитки“ могат да се поставят от доставчик на услуги от трети страни, който изпълнява някои от тези функции за нас.

 Чл. 19 Мерки за сигурност предприети в Izotservice.com  по отношение сигурността на личните данни, които съхраняваме?

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас. Тази сигурност я осигуряваме по следните начини:

1. Непрекъсната работа на услугата, чрез прилагане на DDoS защита.

2. Защита на сайта от всякакъв злонамерен достъп, който може да модифицира, компрометира или да открадне данни.

3. Защита на пощенските кутии срещу неоторизиран достъп.

4. Защита на цялата инфраструктура, чрез прилагане на последните версии на използваният системен софтуер.

 Чл. 20 Промени в Политиката за лични данни

Izotservice.com си запазва правото по свое усмотрение да променя, добавя или премахва която и да е част от тази Политика за лични данни, изцяло или частично, по всяко време и без предварително предизвестие. Промените в тази Политика за лични данни влизат в сила при публикуването им на Сайта. Ако Вие продължите да използвате сайта след публикуване на промяна в тази Политика за поверителност, това ще се счита за приемане на промяната.

 

Лични данни
За нас
Какво продаваме
Доставка
Гаранция
Общи условия
Как да поръчам